Ajuntament de Mataró - Fitxa informativa no vinculant
Portal Informació Urbanística
Ajuntament de Mataró
Instruccions d'ús
Preguntes freqüents
Portal Informació Urbanística
Ajuntament de Mataró
Aquest portal permet accedir a la informació urbanística aplicable a la parcel·la d’acord amb les dades que consten al Servei de Llicències.Podeu cercar la informació per adreça, referència cadastral o movent-vos per sobre el mapa i fent un clic damunt una parcel·la.
Obtindreu una fitxa informativa no vinculant on es mostra el règim urbanístic vigent en el moment que s’efectua la consulta i els paràmetres principals a tenir en compte per cada parcel·la. La fitxa també conté diversos enllaços: a la clau urbanística d’aplicació, fitxes de patrimoni arquitectònic, fitxes masies i cases rurals, resum consolidat dels articles normatius d’aplicació i enllaços a la normativa complerta del planejament vigent
Si teniu dubtes en la informació facilitada podeu notificar una incidència referida a una fitxa concreta o demanar hora de visita